GALERIE 12

Ludmila Tasovská
Kaštanová 12
Náměšť nad Oslavou
tel.:
web:
e-mail:

AKTUÁLNĚ

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu

Zdena Höhmová / obrazy, kresby

Vernisáž výstavy proběhne v neděli 12. 8. 2018 v 16 hodin

Výstavu zahájí historik umění Jan Dočekal

Zahraje Radek Vejmelka

Výstava potrvá do 30. 9. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoluji si vás pozvat na výstavu 

BRUT 

Jiří Slíva / grafika 

Vernisáž výstavy proběhne v neděli 13. 5. v 16 hodin 
Výstavu zahájí historik umění Jan Dočekal 
Výstava potrvá do 8. 8. 2018 


Otevřeno: úterý - neděle / 13 - 17 hodin 
Mimo otevírací dobu tel. 724301621 
Kaštanová 12, Náměšť nad Oslavou 
facebook: galeri12 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Program výstav 2018 

13.5. - 8.8.2018 Jiří Slíva / grafika 

12.8. - 30.9. 2018 Zdena Höhmová / obrazy 

1. - 2. 12 / 8. - 9. 12 / 15. - 16. 12 / 22. 12 Vánoční výstava


------------------------------------------------------------------------------------

MICHAL HALVA / obrazy 

Vernisáž výstavy proběhne 
v neděli 14. 5. 2017 v 16 hodin 

16. 5. - 28. 6. 2017 

Výstavu uvede autor 
Zahraje Tomáš Dufek - didgeridoo 

Otevřeno: úterý - neděle / 13 - 17 hodin 
Mimo otevírací dobu tel. 724301621 
Kaštanová 12, Náměšť n/O 
Facebook: galerie12 


Program výstav 2017

 

14. 5. - 28. 6. Michal Halva / obrazy


2. 7. - 17. 8. Igor Piačka / grafika, obrazy

Júlia Piačková / grafika, obrazy


20. 8. - 30. 9. Jindra Husáriková / obrazy


Šárka Cagliero / obrazy


2. - 3. 12 / 9. - 10. 12 / 16. - 17. 12 Vánoční výstava


---------------------------------------------------------------------


Program výstav 2016

15. 5. - 15. 7. Adolf Born 

17. 7. - 1. 9. Václav Kyselka

4. 9. - 30. 9. Ctnosti a neřesti - 

                   16 autorů a křest knihy

3.- 4. 12 / 10- 11. 12 / 17- 18. 12 / Vánoční výstava

---------------------------------------------------------------------------------

Pavel Tasovský / železo

28. - 29.11. 2015
5. - 6.12. 2015
12. - 13.12. 2015
19. - 20.12. 2015

Otevřeno: sobota - neděle 10 - 12, 13 - 17 hodin
Mimo otevírací dobu tel. 724301621
Po telefonické domluvě můžete výstavu navštívit do 29. 2. 2016

-----------------------------------------------


Srdečně vás zveme na zahájení výstavy

KAREL ROSSÍ / obrazy

Vernisáž výstavy proběhne v neděli 23. 8. 2015 v 16 hodin

Výstavu zahájí historik umění Jan Dočekal 

Zazpívá Petr Píša

Výstava potrvá do 30. 9. 2015 


Karel Rossí

se narodil 6.10.1955 v Brně, v létech 1971–1975 vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, v létech 1975–1980 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru prof. K. Součka. Vystavuje samostatně od roku 1981 v České republice i v zahraničí, zúčastnil se také řady kolektivních výstav. Pracuje na Vysočině, kde má svůj ateliér v Bystřici nad Pernštejnem, a je členem výtvarné skupiny „Položená osmička“. Jeho obrazy jsou naplněny poutavými transcendentními ději, jež se překvapivě odehrávají v reálné krajině.

.....................................................................................................................................


JASAN ZOUBEK

SOCHY/ RELIÉFY

27. 6. - 21. 8. 2015


Putuji krajinou a dívám se. Pozoruji oblohu.

Vyhýbám se shlukům domů a lidí, rád nacházím samoty a potkávám jednotlivce. 

Líbí se mi kraje pusté i obdělané, rovina i vrchoviny. 

Čichám jejich v roce se měnící vůně.

Nacházím aleje lemující již neexistující cesty, kříže značící bývalé křižovatky, zplanělé stromy vytyčující dávno zaniklé usedlosti. 

Představuji si děje, které krajina prožila. 

Myslívám na nekonečno, konečno a Boha, byť nejsem s to porozumět. 

Téměř každý večer hledám první hvězdu a zapaluji oheň. 

Svůj čas dělím mezi práci a snění.
--------------------------------------------------


3 LAMŘI  ALEŠ / HANUŠ / JAN

VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBĚHNE V SOBOTU 9. 5. 2015 V 17 HODIN

Výstavu zahájí historik umění Jan Dočekal

Zahraje Tomáš Dufek- didgeridoo

VÝSTAVA POTRVÁ DO 23. 6. 2015

Otevřeno: úterý - neděle 13 - 17 hodintřilamři společně...

Třilamři je výstava rodinná – premiérové představení dvou pokolení – upomínající svou provázaností k dávné historii i naší přítomnosti. Středověké cechy přijímaly do svých řad jedince, kterým předávaly své letité zkušenosti, řemeslnou zručnost a fígle, ale také špetku střeženého tajemství. Rodinné klany v této tradici svým způsobem pokračují i dnes. Příbuzné si člověk nevybírá, ale

když se poštěstí, posílá se do dalších generací talent, smyl pro krásu a radost ze smysluplné činorodosti.

Aleš Lamr se takovou událostí může právem pochlubit. I on navazuje na svůj příběh. Coby syn kamnáře z Olomoucka poznával poctivou práci stejně jako touhu zhmotnit a zviditelnit své představy. Bez vnějších školních dogmat nalezl plynule vlastní projev rozvíjený již pěknou řádku let. V pestré škále barevných harmonií přetváří pohled na všední okolní svět. Od pop artové nadsázky přes těkající hravost znaků a symbolů až k reflexím kosmické víry a nadosobního smíru dostává se nyní k obrazům, z nichž prýští radost a náhodné setkání. Koloristické skvrny

a cákance jsou záznamy zjevné nálady, chvatného vytržení a nastalé situace – jsou jistým otiskem radostného gesta a tichého očekávání. Jsou partiturou, záznamem a pobídkou – divák z nich může čerpat pozitivní naladění, poznání a inspiraci.

Mladší syn Jan Lamr je grafikem a malířem. Po otci zdědil nadání, ale i schopnost bavit se svou prací – těšit sebe i své okolí. Jazykem bezprostřední komunikace staví ve volných cyklech variace na dané téma. Teprve před pár lety začaly vznikat první obrazy. Bez bližšího pojmenování, v jakési hádankovité zkratce, cituje motivy zvířecí, abstraktní, geometrické či pouliční. Na základě četných kresebných skic fixami vybírá – když čas dovolí – předlohy pro své rozměrnější malby či digitální tisky. V nich je znát jeho etapa sprejů a graffiti – rychlého značkování a kódování – svérázného veřejného designu na pomezí iluzivní hříčky a neodbytné zprávy o vlastní existenci. V přímé barvě, čisté ploše a důsledné stylizaci baví se autor možnými asociacemi a výklady. V jednoduchém fragmentu či jeho řazené rytmizaci otevírá svou obraznost, podvědomě uvolněný automatismus
a chuť nekončícího vizuálního prožitku.

Hanuš Lamr, starší z vystavujících synů, je šperkařem, tedy spíše sochařem komorních plastik. Straní se planých ornamentů, povrchní okázalosti a obvyklé manýře. Je originální, vytříbený
a pokorný. Jeho základní inspirací je příroda. Umí ji nahlížet, uchopit a její tvarová zákoutí
přetavit na svébytný objekt. Plody, lístky, stvoly či objevené struktury rostlin či dřevin vyzdvihuje z obvyklých souvislostí, činí je jedinečnými a pozoruhodnými. Odléváním, tepáním a jejich kombinací vytváří stříbřité nebo barevné kompozice křehké, čímsi důvěrné, a přesto překvapivé. Prsteny, náramky, náhrdelníky, brože či šperkovnice působí svou jemností, skvostným zpracováním a intimním vyzněním. Přesto v nich cítíme sochařovu dřívější zkušenost a smysl pro elementární tvarosloví, podstatu a archetypální vhledy. A tak představené šperky – třebaže přímé odlitky drobných nálezů – se jakousi magií transformují do jedinečných artefaktů, v nichž se mísí důmyslná krása přírody a tvůrčí schopnost člověka.

Radan Wagner


Aleš Lamr

Narozen v roce 1943 v Olomouci. V roce 1964 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Brně, oddělení prostorového výtvarnictví, u prof. J. A. Šálka.

Jan Lamr

Narozen v roce 1983 v Praze.
V roce 2006 absolvoval Vyšší odbornou školu grafickou v Praze u prof. Kočvara, Grafický design a zpracování tiskovin, zaměření
- Propagační grafika.

Hanuš Lamr

Narozen v roce 1976 v Praze.
V roce 2002 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze u prof. V. K. Nováka, se zaměřením na šperk a sochařství.